• 1

Trygg I Vann 2017

.

Sio Gjensidigestiftelsen ikkje arrangerer trygg i vann kurs i år, vil me i Aik symjegruppa køyre desse i egen regi.